رکوردهای یافت شده: 836

© 2020 ZaminGasht

آبشار هرآباد (کلام لات)

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: آبشار

موقعیت: مازندران-تنکابن

توضیح: آبشار هرآباد (کلام لات) در مسیر پیاده رو کوهستانی بین روستاهای سلج انبار و مران در مسیر جاده کنونی ا ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

آبشار کلاک در مسیر گرمارود به پیچ بن الموت

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: آبشار

موقعیت: قزوین-البرز

توضیح: در مسیر موجود الموت به تنکابن و بعد از روستای گرمارود جایی که جاده ی آسفالته با پیچ و خم های فراوان ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

لغزش در واحد گچی ائوسن البرز در ناحیه الموت

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: واحد گچی

موقعیت: مازندران-تنکابن

توضیح: واحدهای گچی البرز مرکزی که عموماً در راستای گسله ها برونزد یافته اند منابع خوبی برای استخراج گچ هستن ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

برونزد سازند ایلام بر روی سازند سورگاه در یال جنوبی تاقدیس انجیر

نوع منبع: تصویر

موقعیت: ایلام-ایلام

توضیح: در یال جنوبی تاقدیس انجیر سنگ آهک نازک لایه سازند ایلام بر روی شیل های سازند سورگاه برونزد یافته است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

محورهای تاقدیس و ناودیس در یک راستا؛ تحت تاثیر گسل امتداد لغز چپ گرد

نوع منبع: تصویر

موقعیت: خوزستان-ایذه

توضیح: ایهام؛ محورهای تاقدیس و ناودیس در یک راستا؛ تحت تاثیر گسل امتداد لغز چپ گرد. سازند گرو، جنوب تنگ هفت ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

نفوذ یک دایک در لایه های شیل و سیلت ارغوانی سازند زاگون

نوع منبع: تصویر

موقعیت: البرز-آسارا

توضیح: یک دایک دیابازی در لایه های سیلت و شیل ارغوانی سازند زاگون نفوذ کرده است. ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

سنگ آهک اربیتولینادار سازند تیزکوه در جاده چالوس

نوع منبع: تصویر

موقعیت: البرز-آسارا

توضیح: سنگ آهک خاکستری توده یی و صخره ساز حاوی فسیل های فراوان اربیتولینا و سایر فسیل ها بر اساس گزارش ددوا ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

چین خوردگی سازند بختیاری در فرودیواره گسله راندگی در قالی کوه لرستان

نوع منبع: تصویر

موقعیت: لرستان-الیگودرز

توضیح: تشکیل چینه های رشدی (growth strata) در سازند بختیاری در فرودیواره گسل تراستی در زاگرس مرتفع (قالی کو ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

انواع ریپل مارک در یک قاب، شمال بشاگرد

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: موج نما

موقعیت: هرمزگان-بندر جاسک

توضیح: انواع ریپل مارک در یک قاب، شمال بشاگرد. عکس از سعید افسری. ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2020 ZaminGasht

تنوع ریپل مارک ها (متقارن و نامتقارن) در لایه های ماسه سنگی واحد شهرپوم

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: موج نما

موقعیت: هرمزگان-بندر جاسک

توضیح: تنوع ریپل مارک ها (متقارن و نامتقارن) در لایه های ماسه سنگی واحد شهرپوم ( میوسن) در شمال بشاگرد، زون ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید