رکوردهای یافت شده: 100

© 2018 ZaminGasht

دریاچه چورت

دریاچه چورت

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: دریاچه
عارضه‌ها: دریاچه چورت

موقعیت: مازندران - ساری

توضیح: دریاچهٔ میانشه در فاصلهٔ ۱۰ کیلومتری روستای چورت حد فاصل ساری تا کیاسر در استان مازندران ایران قرار ...
1
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

سازند مزدوران

سازند مزدوران

نوع منبع: تصویر

موقعیت: خراسان رضوی - درگز

توضیح: ستبر لایه های آهکی سازند مزدوران در نزدیکی درگز ...
کلمات کلیدی: آهک دره گز
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht

سازند گچساران در ایلام

سازند گچساران در ایلام

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: سازند
عارضه‌ها: سازند گچساران

موقعیت: ایلام - ایلام

توضیح: سازند گچساران مجموعه ای از رسوبات تبخیری شامل سنگ نمک، انیدریت، مارن های رنگارنگ، سنگ آهک و مقداری ش ...
1
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

شهر تهران

شهر تهران

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: هتل شهر

موقعیت: تهران - تهران

توضیح: توضیحاتی برای این مورد نوشته نشده است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

مرز کوه و دشت

مرز کوه و دشت

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: سازند سازند

موقعیت: خراسان رضوی - درگز

توضیح: گسلی که نمایش دهنده مرز کوه و دشت است ...
کلمات کلیدی: زمین گردشگری
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

سازند کشکان

سازند کشکان

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: سازند
عارضه‌ها: سازند کشکان

موقعیت: لرستان - پلدختر

توضیح: سازند کشکان سازندی آواری در زاگرس با تناوب ماسه سنگ ، سیلتستون و کنگلومراست. ...
1
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

آتشفشان دماوند

آتشفشان دماوند

نوع منبع: تصویر

موقعیت: تهران - لواسان بزرگ

توضیح: توضیحاتی برای این مورد نوشته نشده است ...
کلمات کلیدی: تابستان
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht

بلور ژیپس در سازند گچساران

بلور ژیپس در سازند گچساران

نوع منبع: تصویر

موقعیت: لرستان - پلدختر

توضیح: سازند گچساران در ایالت ساختاری رسوبی زاگرس حاوی لایه های ستبری از گچ و انیدریت است. تبلور بلورهای ژی ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht

تخریب لایه های سنگی

تخریب لایه های سنگی

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: فرسایش

موقعیت: لرستان - پلدختر

توضیح: در اثر عملکرد نیروهای تکتونیکی و زمین ساختی لایه ها درزه دار شده و به مرور زمان در اثر عملکرد آب و ه ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2018 ZaminGasht

انیدریت سازند گچساران

انیدریت سازند گچساران

نوع منبع: تصویر

موقعیت: لرستان - پلدختر

توضیح: انیدریت یا سولفات کلسیم یک کانی است که به صورت پاراژنز با ژیپس و هالیت و کلسیت مشاهده می شود. این کا ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید