رکوردهای یافت شده: 343

© 2019 ZaminGasht

سازند کرج در ارتفاعات شمال تهران

سازند کرج در ارتفاعات شمال تهران

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: سازند
عارضه‌ها: سازند کرج

موقعیت: تهران - تهران

توضیح: در مسیر پناهگاه شیرپلا به ایستگاه 5 سازند کرج با تناوبی از شیل سیاهرنگ و سنگ های آذرآواری برونزد یاف ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht

روستای آرتیمان

روستای آرتیمان

نوع منبع: تصویر

موقعیت: همدان - تویسرکان

توضیح: پس از انجام بازدیدهای صحرایی از منطقه مورد مطالعه مشخص شد که سنگهای موجود در منطقه به صورت سه دسته س ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht

کوه گئچی قالاسی

کوه گئچی قالاسی

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: کوه

موقعیت: آذربایجان شرقی - مرند

توضیح: آنهایی که تاکنون مسیر تبریز به مرز بازرگان را طی کرده اند، حتما از دیدن زیبایی های طبیعی و زمین شناخ ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

دورنمای سازند دلیچای

دورنمای سازند دلیچای

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: سازند
عارضه‌ها: سازند دلیچای

موقعیت: سمنان - سمنان

توضیح: توضیحاتی برای این مورد نوشته نشده است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

آهک لار و دلیچای

آهک لار و دلیچای

نوع منبع: تصویر

موقعیت: سمنان - سمنان

توضیح: توضیحاتی برای این مورد نوشته نشده است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

لایه آهکی دلیچای

لایه آهکی دلیچای

نوع منبع: تصویر

موقعیت: سمنان - دامغان

توضیح: توضیحاتی برای این مورد نوشته نشده است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

آهک دلیچای

آهک دلیچای

نوع منبع: تصویر

موقعیت: سمنان - دامغان

توضیح: توضیحاتی برای این مورد نوشته نشده است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

سنگ آهک دلیچای

سنگ آهک دلیچای

نوع منبع: تصویر

موقعیت: سمنان - دامغان

توضیح: توضیحاتی برای این مورد نوشته نشده است ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht حقوق این رسانه برای مولف آن محفوظ است

سازند لار

سازند لار

نوع منبع: تصویر

موقعیت: سمنان - دامغان

توضیح: آهک های ضخیم لایه سازند لار ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید

© 2019 ZaminGasht

گرابن معروف آزادراه زنجان - تبریز

گرابن معروف آزادراه زنجان - تبریز

نوع منبع: تصویر
پدیده‌ها: گسل

موقعیت: زنجان - زنجان

توضیح: واحد مارنی و سیلتی که در این محدوده برونزد یافته است، به خودی خود با رنگ های قرمز و سفیدش و ریخت تپه ...
0
× برای لایک و نظردهی باید وارد سایت شوید