مطالب ارسالی توسط B.Mohaghegh بهرام محقق

سازند تیرگان مرز بین دشت و کوه

سازند تیرگان از سازندهای زمین‌شناسی ایران در حوضه رسوبی کپه‌داغ با سن کرتاسه پیشین (بارمین – آپتین زیرین) است. این سازند از سنگ‌آهک‌های ستبر لایه تا توده‌ای ائولیتی و زیست‌آواری با میان‌لایه‌های اندکی از سنگ‌آهک مارنی، مارن وشیل آهکی تشکیل شده است. مرز پایینی سازند تیرگان با سازند مزدوران و مرز بالایی آن با سازند سرچشمه […]

زمین مرجع

زمین مرجع یا Georefrence از ۲ بخش Geo به معنای زمین و Reference به معنای مرجع تشکیل یافته است و هدف از انجام آن انتقال هر نوع تصویر، نقشه و یا داده اولیه یک پروژه GIS به مختصات حقیقی آن بر روی زمین است و تنها کاری که باید انجام گردد، انتقال طول و عرض جغرافیایی […]