دامنه های زیبای الموت

الموت قزوین از دیرباز به دلیل سابقه ی تاریخی و کوهستان زیبایش و مسیر ارتباطی اش از قزوین تا تنکابن شناخته شده و محل توجه گردشگران بوده است. ارتفاعات بالای ۲۰۰۰ متری البرز کوه در این ناحیه، رودهای مهم و پر آب جاری در اعماق دره ها، چین خوردگی ها، گسلش ها و راندگی ها، لغزش های فراوان و حرکات دامنه ای متعدد، سر و شکل جذاب و جالب توجهی به این منطقه از البرز داده است. توالی ستبر سازند کرج در این منطقه با چین خوردگی ها و گسلش های زیبایی که موجب تکرار لایه های توف و شیل و ماسه سنگ شده اند، سیل ها و دایک هایی که لایه ها را قطع کرده اند، لایه های پر شیب و نزدیک به قائم، زیبایی مسحور کننده ای به این منطقه داده است. فرسایش و دگرسانی، خاک فراوان و حاصلخیزی در بخش هایی از این محیط کوهستانی ایجاد نموده اند تا روستاهای منطقه بر روی همین زمین های حاصلخیز ایجاد و گسترش یابند و باغ ها و زمین های کشاورزی خود را بر روی آنها بگسترند.

گاهی شیب لایه های سنگی و شیب توپوگرافی دامنه ها با یکدیگر هم جهت می شوند و در نتیجه اگر دگرسانی و فرسایش فعال باشند و لایه های سنگی از شیب کافی برخوردار باشند، لایه های خاک سطحی ایجاد شده بر روی دامنه ها بر اثر نیروی وزن خود و یا بر اثر قدرت یخ زدگی و ذوب آب و برف شروع به حرکتی آرام بر روی لایه های سنگی زیرین و در راستای شیب توپوگرافی می کنند. در نتیجه خزش (Creep) و یا خاکسره (Soliflauction) در خاک اتفاق می افتد. اگر ستبرای خاک زیاد باشد حتی رخداد لغزش ها و خاکروانه ها دور از احتمال نخواهد بود.

تصویر بالا در دامنه های شمالی مشرف بر آزادرود (از سرشاخه های طالقان رود) و در نزدیکی روستای آزادرود گرفته شده است. سنگ میزبان این دامنه ها توف و مارن های سازند کرج هستند. لایه ها ۴۵ تا ۶۰ درجه به سوی دره رود (شمال خاور) شیب دارند. شیب دامنه هم تا ۴۵ درصد می رسد. فرسایش و دگرسانی هم خاک سطحی فراوانی را بر روی دامنه ها ایجاد نموده است. در بخش هایی که درختکاری بر روی خاک سطحی انجام شده، خاک تثبیت شده است اما در سایر بخش ها پدیده های خزش و خاکسره فعال اند. لغزش ها و خاکروانه های فراوان قدیمی و جدید به وفور در منطقه دیده می شوند. برخی از لغزش ها و اثرات آنها را افراد محلی به یاد دارند و زندگی آنها، باغ ها و روستاهایشان بارها تهدید و تخریب شده است. در این مورد و موارد مشابه هرگونه دستکاری انسانی می تواند به تشدید حرکات دامنه ای کمک نماید پس بهترین کار پرهیز از آنهاست.

دید عکس به سوی خاور است و لایه های شیب دار توف و توف سنگی با میانلایه های شیل و مارنی در زیر خاک های سطحی دیده می شوند. ریشه های درختان کاشته شده بر روی دامنه خاک سطحی را روی لایه های شیبدار حفظ کرده اند و از حرکت آنها جلوگیری کرده اند. عکس در فصل پاییز گرفته شده و برگ های رنگارنگ درختان زیبایی خاصی به آن داده اند.

 

کلمات کلیدی: زمین شناسی , زمین گردشگری , ژئوتوریسم , الموت , قزوین , البرز , لایه بندی , سازند کرج , توف , شیل , آذرآواری , خاک سطحی , دامنه

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید