زمین گردشگاه ها

گستره هایی با پدیده های زمین شناسی کمیاب و برجسته

آتشکوه؛ چشمه های گازی گنبد لران

/
حوضه ی رسوبی - ساختاری زاگرس طی میلیون ها سال بستر دریاهای عمیق و کم…

کوه های مریخی چابهار

/
در جنوب ایران و در راستای خط ساحلی در مسیر جاده ی بندر چابهار…

دره ستاره ها

/
دره ستاره ها با نام محلی " استاره کفته" یکی از کم نظیر ترین پدیده ها…

کال جنی

/
"کال جنی" نام دره ای ۳۵ کیلومتری شمال شهر طبس و در مسیر جاده ی رو…

غار نمکدان قشم

/
غار نمکدان قشم که با طول ۶۵۰۰ متر بزرگترین غار نمکی شناخته شده ی دنیا به حسا…

تنگه چاهکوه

/
تنگه چاهکوه در بخش شمال باختری جزیره قشم در نزدیکی روستای چاهوی خا…