جلوه های زمین

برترین جلوه ها و مناظر زمین در قاب تصویر

روز زمستانی البرز مرکزی

/
البرز مرکزی بخاطر جاذبه های طبیعی و زیبایی های کوهستانی اش در…

دریاچه تار و هویر

/
دریاچه ی تار در ۳۰ کیلومتری خاور شهر دماوند و در ارتفاعات البرز م…

سازند سروک در زاگرس

/
سازند سروک از جمله سازندهای گسترده در ایالت رسوبی – ساختاری زاگ…

سازند کرج و هنر تکتونیک

/
سازند کرج، یکی از شاخص‌ترین واحدهای سنگچینه ای البرز جنوبی محسوب م…

شهر رودبار و سپیدرود

/
شهر رودبار بر روی دامنه های طرفین دره-رودخانه سپیدرود گسترش …

سازند آغاجاری در سواحل خلیج فارس

/
در ردیف چینه نگاری زاگرس بخصوص در زاگرس چین خورده بر روی سنگ …

دامنه های زیبای الموت

/
الموت قزوین از دیرباز به دلیل سابقه ی تاریخی و کوهستان زیبایش و …

نهشته های سرخ الیگوسن

/
پس از رویداد پایانی (رخداد پیرنئن)، هوازدگی و فرسایش در خور توج…

گردنه لاوشم

/
از جاده ی چالوس در محل پل زنگوله جاده ای جدا می شود که راه دسترسی …

دریاچه سد کارون ۳

/
دریاچه سد کارون ۳ و پل زیر قوسی آن بر روی رودخانه ارمند و مخ…