جلوه های زمین

برترین جلوه ها و مناظر زمین در قاب تصویر

مهران، رودخانه گاوی

/
دشت مهران در باختر استان ایلام  و در ناودیسی کاسه مانند مابین…

جاده چالوس و سازند کرج در یک روز برفی

/
بارش برف در ارتفاعات زیبایی خاصی به کوهستان می دهد. اما برای زمی…

سازند ایلام

/
سازند آهکی ایلام با سن کرتاسه بالایی (۸۵ تا ۷۰ میلیون سال قبل) شام…

سازند آسماری

/
سازند آسماری یکی از سازندهای شاخص ایالت ساختاری - رسوبی زاگرس…

عضو آهکی امام حسن

/
سازند گورپی یک سازند شیلی شناخته می شود که دارای تناوبی از م…

رودخانه قزل اوزن

/
قِزِل‌اوزَن یکی از طولانی‌ترین رودخانه های ایران است که از کوه‌های کردستان…

دریاچه مهارلو

/
دریاچه مَهارلو واقع در شهرستان سروستان، از دریاچه‌های استان فارس ایران است…

چشمه و آبشار شوراب

/
در مسیر جاده ی فیروزکوه به قائم شهر، پس از عبور از گدوک و درست در…

گود دارنجان

/
گود دارنجان کاسه ای فرسایشی در یال جنوب باختری طاقدیس کوه سپید…

فسیل های سازند میشان

/
در شمال فیروزآباد فارس مجموعه‌ای از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی، س…