آموزش

هر آنچه در زمین گردشگری به کار می آید

کمپاس و کاربردهای آن

/
مقدمه مهارت در استفاده از ابزار های زمین شناسی برای زمین شناس ام…

آزمون اسید

/
  برای اغلب زمین شناسان اصلاح "آزمون اسید" به معنای قرار دادن یک …

جهت یابی بدون کمک قطب نما

/
ممکن است در یک سفر قطب نما نداشته باشیم و یا قطب نمای ما از کار افتاده…

تمیز کردن پوسته ی فسیل ها

/
بعد از یک جستجوی روزانه برای یافتن فسیل ها، هنوز یک کار باقی م…

نحوه شکل گیری چشمه ھای تراورتن

/
تراورتن سنگی رسوبی – شیمیایی است که بیشترین ترکیب سنگ شناختی…