آموزش

هر آنچه در زمین گردشگری به کار می آید

چین خوردگی مرتبط با گسلش

/
در رژیم های تکتونیکی ارتباط بسیار نزدیکی بین چین خوردگی و گسل…

درپوش آتشفشانی

/
درپوش آتشفشانی (Volcanic plug) هنگامی که مواد مذاب آتشفشانی ب…

لغزش در سطح لایه بندی

/
لغزش ها انواع مختلفی دارند که بر اساس جنس زمین، شیب زمین، جهت شیب ل…

آهک کرمینه

/
در برخی از سنگ آهک ها مانند بخش پایینی سازند الیکا در البرز و بخش ها…

درزه داری

/
به شکستگی در یک سنگ "درزه" گفته می شود. درزه در واقع سطحی است که در…

ترک گلی

/
ذرات دانه ریز (رسی) پس از رسوبگذاری دارای مقدار زیادی آب در خل…

سازند ایلام

/
سازند آهکی ایلام با سن کرتاسه بالایی (۸۵ تا ۷۰ میلیون سال قبل) شام…

عضو آهکی امام حسن

/
سازند گورپی یک سازند شیلی شناخته می شود که دارای تناوبی از م…

زمین لغزش و انواع آن

/
پدیده ی زمین لغزش در کشور ما یکی از مخاطرات طبیعی است که هموار…

آبفشان چیست؟

/
آب فشان ها سوراخ هایی در سطح زمین هستند که به صورت دوره ای ستون هایی ا…